Video lắp bàn ghế cho trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn

Duy Phát mới lắp đặt bàn ghế cho trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. Các cán bộ phụ trách rất hài lòng với cung cách phục vụ và sản phẩm của Duy Phát. Chắc chắn Duy Phát sẽ còn quay trở lại đây nhiều lần nữa.

Duy Phát lắp đặt bàn ghế cho trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn

Đánh giá