Hướng dẫn mua hàng

B1: Thêm hàng vào giỏ. Bạn có thể thêm 1 hay nhiều sản phẩm, với số lượng tùy chọn. Sau khi thêm 1 mặt hàng, tiếp tục sang sản phẩm khác để đặt hàng hoặc xem lại giỏ hàng để thanh toán ngay.

 

B2:Xem lại giỏ hàng.

 

B3: Thanh toán.

B4: Hoàn tất. Xác nhận đặt hàng được gửi về mail

0936.266.197