Chính sách thanh toán

Quý khách ở Hà Nội vui lòng thanh toán sau khi nhận hàng.

Với quý khách ở xa vui lòng chuyển khoản trước để chúng tôi chuẩn bị hàng cho quý khách.

THÔNG TIN TÀI KHOẢN:


NGÂN HÀNG VIETCOMBANK CHI NHÁNH HÀ TÂY

SỐ TK: 0691000368477

CHỦ TK: HOÀNG VĂN TUỆ

*Quý khách vui lòng chỉ chuyển khoản vào STK trên. Mọi STK khác đều không được chấp nhận.