Thanh lý ghế xoay lưới gối đầu trưởng phòng mới 99,9%

750.000 

Tóm tắt sản phẩm

ghế xoay trưởng phòng đệm lưới ,lưng lưới,có thể ngả được có gối đầu