thanh lý bàn nhân viên chân sắt vuông 1,2×1,2m có thể ngồi 4 người mới 98%

    800.000 

    bàn nhân viên chân sắt mới 98% vuông 1m2x1m2 có thể ngồi 4 người quây tròn