thanh lý 1 ghế lãnh đạo hoà phát cao cấp mới 99,9% không tì vết

3.000.000 

ghế lãnh đạo hoà phát cao cấp tay vịn gỗ sơn pu chân xoay gỗ mới đến 99,9%