thanh lý ghế giám đốc bọc da mới 100%

1.500.000 

thanh lý ghế giám đốc bọc da may chỉ nổi  lưng cao có ngả ghế có tay vịn gỗ sơn pu,chân xoay gỗ có bánh xe di chuyển hợp với các loại bàn từ 1,4m đến 1,8m

Mô tả

thanh lý ghế giám đốc bọc da may chỉ nổi  lưng cao có ngả ghế có tay vịn gỗ sơn pu,chân xoay gỗ có bánh xe di chuyển hợp với các loại bàn từ 1,4m đến 1,8m ghế mới 100%