thanh lý bộ sofa góc bọc nỉ mới 99% đã bao gồm bàn

6.500.000.000 

Tóm tắt sản phẩm

bộ sofa góc bao gồm 2 đôn 1 bàn kính