thanh lý bộ sofa góc bọc nỉ mới 99% đã bao gồm bàn

6.500.000