thanh lý bàn nhân viên hoà phát 60x1m mới 96%

350.000