thanh lý bàn nhân viên chân sắt có tấm chắn 60x1m2 không hộc mới 99,99%

400.000 

bàn nhân viên chân sắt có tấm chắn đằng  trước kích thước 60x1m2 bàn không hộc

Mô tả

bàn nhân viên chân sắt có tấm chắn đằng  trước kích thước 60x1m2 bàn không hộc