thanh lý 1 ghế lãnh đạo hoà phát cao cấp mới 99%

2.300.000