Thanh lý sofa thuyền bọc nỉ màu xanh 1m8

2.900.000